Inyett Sanktionskontroll - 

Kontroll mot EUs rådande sanktionslista

Inyett har adderat funktionalitet som möjliggör kontroll mot EUs rådande sanktionslista. Kontrollen görs på organisationsnummer* och till dessa associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare. Kontrollen kan även göras på utländska bolagsnamn och även personnamn. 

Innehållet i registret jämförs mot innehållet i EUs sanktionslista med hjälp av en algoritm och träff anges enligt en skala upp till 100, där 100 är en identisk träff på namn**. Registret kan också levereras med endast 'Företagsnamn', i detta fall kommer endast företagsnamnet att matchas (ej associerade styrelsemedlemmar eller ägare).

Hur kommer du igång? 

Leverantör - och/eller kundregistret kan exporteras i krypterad fil/excel. Registret behöver endast innehålla en kolumn med de org.nr som skall kontrolleras för att få ut ett resultat. Filen kan du enkelt ladda upp i formuläret till höger. Filen levereras och kan hämtas i inloggat läge i Inyett. Om du inte vill överföra ditt register här, kan vi erbjuda alternativa överföringsmetoder, kontakta oss så hittar vi en lösning. 

Pris

5 SEK / Org.nr. Minimum 5 000 kr - max 30 000 kr.

*Observera att kontroll endast sker på namn kopplat till angivet org.nr och inte på andra associerade bolag/org.nr i en koncern.

**Inyett matchar endast namn och kan inte validera om det är den faktiska personen som förekommer på sanktionslistan.

Boka tid för frågor
levregister-sanktion

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi med en prisuppgift som du behöver bekräfta för att boka din sanktionskontroll.