Inyett Webinar med Ekobrottsmyndigheten

Undgå att göra affärer med kriminella!

Inyett Webinar | 45 minuter | Digitalt | Kostnadsfritt |

Vilka är de obligatoriska kontrollerna du alltid bör göra inför ett inköp? Vilka kontroller bör du göra för en djupare kontroll och hur vet du vilka signaler du bör leta efter? Miia Vuolama från Ekobrottsmyndigheten tog i vårt webinar ta upp konkreta exempel på hur du kan undgå att ingå affärsavtal med kriminella och vilka signaler du bör titta närmare på. 

I webinaret kommer du få ta del av

  • Hur ser du förbi ett bolags fina fasader? 
  • Vad innebär fördjupade kontroller vid upphandling & inköp?
  • Konkreta tips & råd på hur du kan förebygga brott och minska risker.

Se webinaret genom att fylla i formuläret nedan. 

Miia Voulama

Om Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten. 

Miia Vuolama är en brottsförebyggande specialist hos Ekobrottsmyndigheten sedan 2021. Hennes kompetensområden är bl.a. arbetslivskriminalitet, hur man förebygger ekonomisk brottslighet genom upphandling och tillståndsgivning samt företag som brottsverktyg.

Miia Vuolama har tidigare arbetat med bl.a. granska företag sam att förebygga ekonomisk brottslighet genom upphandling.

 

Om webinaret
Webinaret arrangeras av Inyett AB via plattformen Univid. Deltagare från särskilda organisationer kan uppleva svårigheter att ansluta till webinaren, oftast på grund av brandväggar inom organisationen eller andra tekniska hinder. Alla webinar spelas in och kan ses i efterhand.